Publikační činnost

Seznam publikací a dalších dílčích výsledků řešení grantového projektu.

Jneimp (článek v odborném periodiku, který je obsažen ve světově uznávané databázi ERIH nebo Scopus):

Geletič, J., Vysoudil, M. (2012): Spatial Variability of Surface Temperatures in Urban and Suburban Landscape. Moravian Geographical Reports (in print). (*.pdf zde).

Vysoudil, M. (2010): Místní klimatické efekty: Výskyt a projevy v městské a krajině. Geographia Cassoviensis. roč. 4, č. 1, s. 176 - 179. ISSN 1337-6748. (*.pdf zde).

Sedlák, P, Prislinger, J, Vysoudil, M. (2010): Využití dat z družice LANDSAT pro detekci tepelného znečištění v městské a příměstské krajině. In Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D: Faculty of Economics and Administration. 16. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 264-278. ISSN 1211-555X. (*.pdf zde).

Jrec (článek v odborném periodiku,které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice):

Tomáš, M. (2012): Letní teploty 2010 a 2011 v Olomouci z pohledu teplotního komfortu člověka. Meteorologické zprávy (in print). (*.pdf zde).

Lipina, P., Řepka, M., Vysoudil, M. (2012): Historie a současnost meteorologických pozorování v okresu Olomouc. Meteorologické zprávy (in print). (*.pdf zde).

Geletič, J., Vysoudil, M. (2012): Frekvence výskytu a prostorové aspekty denních extrémních teplot vzduchu v městské a příměstské krajině Olomouce. Meteorologické zprávy (in print). (*.pdf zde).

Vysoudil, M., Tomáš, M. (2011): Teplotní a srážkové poměry Olomouce. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 301, s. x–x. ISSN 1212-1134. (*.pdf zde).

Vysoudil, M., Létal, A., Pavelková, R. (2010): Thermal Monitoring: Identification Tool of Natural Disasters Risks Response to Local Climatic Effects. Proceedings of 33rd International Symposium On Remote Sensing of Environment. “Sustaining the Millennium Development Goals”. Stresa, Italy. ISBN 978-0-932913-13-5. (*.pdf zde).

Vysoudil, M., Jurek, M., Pavelková, R., Sedlák, O., Tomáš, M. (2009): Projekt analýzy městského a příměstského klimatu Olomouce. In: Sborník abstraktů Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP. Olomouc 10. - 11. 6. 2009, s. 134, ISBN 976-80-244-2290-9

Vysoudil, M. (2009): Klasifikace místních klimatických efektů. Geografický časopis, roč. 61, č. 3, s. 229 – 241. ISSN 1335-1257. (*.pdf zde).

Článek ve sborníku konference:

Geletič, J. (2011): Geoinformační, multimediální a interaktivní technologie pro výuku meteorologie a klimatologie. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti, Červenohorské sedlo 19. až 21. 9. 2011. ČMeS v nakladatelství ČHMÚ, 1. vydání, 31 s. ISBN 978-80-86690-94-0.

Geletič, J. (2011): Prostorová analýza režimu teploty na stanicích Metropolitní staniční sítě Olomouc (MESSO). Sborník abstraktů z 28. výroční konference fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, Masarykova univerzita Brno, 8. až 9. 2. 2011. (*.pdf zde).

Tomáš M., Vysoudil M. (2011): Identifikace teplých a chladných skrvn v městské a příměstské krajině Olomouce metodou mobilních měření. (Identification of Hot and Cold Spots in Olomouc Urban and Suburban Area Using Mobile Measurement Method). In: Středová, H., Rožnovský J., Litschmann, T. (eds.): Sborník příspěvků z vědecké konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Česká bioklimatologická společnost v nakladatelství ČHMÚ, Praha, s. 46. ISBN 978-80-86690-87-2.

Vysoudil, M. (2011): Pozemní termální monitoring jako prostředek studia specifik časoprostorového režimu povrchové teploty v městské a příměstské krajině Olomouce. (Surface Thermal Monitoring As a Tool for Study of Spatio-temporal Surface Temperature Regime Specific in Urban and Suburban Landscape, a Case Study Olomouc) In: Středová, H., Rožnovský J., Litschmann, T. (eds.): Sborník příspěvků z vědecké konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Česká bioklimatologická společnost v nakladatelství ČHMÚ, Praha, s. 48. ISBN 978-80-86690-87-2. (*.pdf zde).

Vysoudil, M. (2011): Popularizace meteorologie a klimatologie v médiích olomouckého regionu. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti, Červenohorské sedlo 19. až 21. 9. 2011. ČMeS v nakladatelství ČHMÚ, 1. vydání, 31 s. ISBN 978-80-86690-94-0.

Pavelková-Chmelová, R., Sedlák, P., Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Prostorové aspekty vybraných teplotních charakteristik v městské a příměstské krajině Olomouce. Sborník abstraktů, XXII. Sjezd ČGS Ostrava 2010, Optys s.r.o. Ostrava, 109 s.

Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Mobilní měření: Prostředek při studiu prostorové variability teploty vzduchu v městské a příměstské krajině. Sborník abstraktů, XXII. Sjezd ČGS Ostrava 2010, Optys s.r.o. Ostrava, 109 s. (*.pdf zde).

Vysoudil, M. (2010): Místní klimatické efekty: Výskyt a projevy v městské a krajině. XV. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti, Košice 8. - 11. 9. 2010

Pavelková-Chmelová, R., Sedlák, P., Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Prostorové aspekty vybraných teplotních charakteristik v městské a příměstské krajině Olomouce. XXII. Sjezd ČGS, Ostrava 31. 8. - 3. 9. 2010 (*.pdf zde).

Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Mobilní měření: Prostředek při studiu prostorové variability teploty vzduchu v městské a příměstské krajině. XXII. Sjezd ČGS, Ostrava 31. 8. - 3. 9. 2010

Postery:

Tomáš M., Vysoudil M. (2011): Identifikace teplých a chladných skrvn v městské a příměstské krajině Olomouce metodou mobilních měření. (Identification of Hot and Cold Spots in Olomouc Urban and Suburban Area Using Mobile Measurement Method). Vědecké konference s mezinárodní účastí Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Skalní mlýn 2.- 4. 2. 2011 (*.pdf zde).

Vysoudil, M., Jurek, M., Pavelková, R., Sedlák, O., Tomáš, M. (2009): Projekt analýzy městského a příměstského klimatu Olomouce. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Olomouc 10. – 11 . 6. 2009 (*.pdf zde).

Vysoudil, M., Létal, A., Pavelková, R. (2009): Portable Camera Thermal Monitoring: Identification Tool of Natural Disasters Risk Responsed to Local Climate Effects. (Poster + panelová diskuse) 33rd International Symposium On Remote Sensing of Environment. “Sustaining the Millennium Development Goals”. 4. - 8. 5. 2009, Stresa, Itálie (*.pdf zde).

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates